Rezervační, platební a stornovací podmínky

Rezervace přijímáme pouze v písemné formě pomocí webového formuláře, e-mailem nebo poštou. Rezervace musí obsahovat kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, telefon) a dále požadovaný termín pobytu a rozsah služeb (počet a typ pokojů, atd.) Rozlišujeme dva základní typy rezervací:


 1. Individuální rezervace pro 1 – 14 osob včetně

 2. Skupinová rezervace pro 15 osob a výše


Individuální rezervace

Platby


 1. Garantovaná rezervace

Rezervaci je nutno ve většině případů, v závislosti na termínu, garantovat platební kartou nebo zálohou určenou individuálně až do výše 100%. V případě garance platební kartou si hostel vyhrazuje právo na předautorizaci částky ve výši první noci z celkové ceny rezervace. V případě poskytnutí neplatné karty nebo v případě, že objednatel nemá na účtu dostatečnou hotovost, má hostel právo rezervaci zrušit. U online plateb nebo u plateb bez fyzické přítomnosti klienta zasíláme fakturu pouze v elektronické formě.


 1. Negarantovaná rezervace

V případech, kdy není vyžadována garance, je rezervace držena pouze do předem potvrzeného času příjezdu. Při pozdějším příjezdu rezervace propadá.


Stornovací podmínky


 1. Non-refundable rezervace bez možnosti vrácení peněz

Pokud byla garantovaná rezervace uskutečněna v režimu „non-refundable“, tj. bez možnosti vrácení peněz, je v případě změny, zrušení, při nedojezdu nebo pozdním příjezdu stržen poplatek ve výši 100% celkové ceny rezervace. V případě, že objednatel platil předem, nemá nárok na vrácení peněz. Pokud host nepřijede v den začátku pobytu, má hostel právo rezervaci následující den bez náhrady zrušit.


 1. Flexibilní non-refundable rezervace bez možnosti vrácení peněz

Pokud byla garantovaná rezervace uskutečněna v režimu „flexibilní non-refundable“, potom po vypršení bezplatného období pro zrušení rezervace, které je určeno pro každou rezervaci individuálně, je v případě změny, zrušení, při nedojezdu nebo pozdním příjezdu stržen poplatek ve výši 100% celkové ceny rezervace. V případě, že objednatel platil předem, nemá nárok na vrácení peněz. Pokud host nepřijede v den začátku pobytu, má hostel právo rezervaci následující den bez náhrady zrušit.


 1. Silvestrovský pobyt překrývající se s termínem 28. prosinec – 1. leden

U garantovaných rezervací s pobytem překrývajícího se s termínem od 28. prosince do 1. ledna je možno rezervaci zrušit nebo snížit počet osob bez poplatku nejpozději do půlnoci 31. října roku příjezdu. Při pozdějším zrušení rezervace nebo při nedojezdu bude stržen poplatek ve výši 100% celkové ceny rezervace. V případě, že objednatel platil předem, nemá nárok na vrácení peněz. Při pozdějším snížení počtu lůžek bude stržen poplatek ve výši 100% ceny nevyužitých lůžek. Pokud host nepřijede v den začátku pobytu, má hostel právo rezervaci následující den bez náhrady zrušit.


 1. Ostatní rezervace

U ostatních garantovaných rezervací je možno rezervaci zrušit nebo snížit počet rezervovaných lůžek bez poplatku do půlnoci 3. dne předcházejícímu příjezdu (pokud není rezervace potvrzena s jiným obdobím bezplatného storna). Při pozdějším zrušení rezervace nebo při nedojezdu bude stržen poplatek ve výši první noci z celkové ceny rezervace. Při pozdějším snížení počtu lůžek bude stržen poplatek ve výši 100% ceny nevyužitých lůžek.


Skupinové rezervace

Platby


Záloha ve výši 70% celkové částky rezervace je splatná 52 dní před příjezdem, pokud není rezervace potvrzena jinak. Zbylých 30% celkové částky je splatných při příjezdu do hostelu.


Kauce na pokrytí škod


Při příjezdu bude požadována kauce pro pokrytí případných škod ve výši 550 Kč nebo 20 EUR za osobu. Kauce bude vrácena v den odjezdu po odečtení případných škod.


Snížení počtu osob


Snížení počtu osob ve skupině je možné pouze jedenkrát a to maximálně 10% z celkového počtu osob ve skupině. V případě snížení počtu osob o více než 10% bude účtován poplatek z ceny za nevyužitá lůžka podle termínu zrušení, viz Stornovací podmínky.


Stornovací podmínky


 1. Silvestrovský pobyt překrývající se s termínem 28. prosinec – 1. leden

Rezervaci lze bezplatně zrušit do půlnoci 31.10. Při pozdějším zrušení rezervace nebo při nedojezdu bude stržen poplatek ve výši 100% celkové ceny rezervace. Při pozdějším snížení počtu lůžek bude stržen poplatek ve výši 100% ceny nevyužitých lůžek. V případě jakýchkoliv pozdějších změn v rámci storno podmínek si hostel vyhrazuje právo na zrušení rezervace nebo změnu podmínek rezervace.


 1. Ostatní rezervace

  Pokud není rezervace potvrzena jinak, potom platí, že

52 – 21 dní před příjezdem poplatek 30% celkové částky

20 – 14 dní před příjezdem poplatek 50% celkové částky

13 – 4 dny před příjezdem poplatek 85% celkové částky

3 a méně dní před příjezdem poplatek 100% celkové částkyObecná ustanovení

Mimořádné okolnosti


Ubytovací zařízení si vyhrazuje právo v případě mimořádných okolností (technická závada apod.) přesunout potvrzenou rezervaci do jiného ubytovacího zařízení podobné kvality bez nároku vrácení již uhrazených záloh. Toto ustanovení platí pro individuální i skupinové rezervace.


Tyto podmínky vstupují v platnost dne 11. 11. 2021.