Rezervační, platební a stornovací podmínky

Rezervace přijímáme pouze v písemné formě pomocí webového formuláře, e-mailem nebo poštou. Rezervace musí obsahovat kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, telefon) a dále požadovaný termín pobytu a rozsah služeb (počet a typ pokojů, atd.)

Rozlišujeme dva základní typy rezervací - individuální rezervace a skupinové rezervace.

 

Individuální rezervace

Garantovaná rezervace

Rezervaci je nutno ve většině případů, v závislosti na termínu, garantovat platební kartou nebo zálohou určenou individuálně až do výše 100%. V případě garance platební kartou si hostel vyhrazuje právo na předautorizaci částky ve výši první noci z celkové ceny rezervace. V případě poskytnutí neplatné karty nebo v případě, že objednatel nemá na účtu dostatečnou hotovost, má hostel právo rezervaci zrušit. U online plateb nebo u plateb bez fyzické přítomnosti klienta zasíláme fakturu pouze v elektronické formě.

Negarantovaná rezervace

V případech, kdy není vyžadována garance, je rezervace držena pouze do předem potvrzeného času příjezdu. Při pozdějším příjezdu rezervace propadá.

 

Stornovací podmínky

Pokud se host nedostaví první den pobytu má hostel právo rezervaci zrušit bez náhrady.

Skupinové rezervace

Platby

U skupinových rezervací vyžadujeme platbu zálohy předem. Výše zálohy je určena individuálně.

Kauce na pokrytí škod

Při příjezdu bude požadována kauce v hotovosti pro pokrytí případných škod. Kauce bude vrácena v den odjezdu po odečtení případných škod. Výše kauce bude určena individuálně.

Snížení počtu osob

Snížení počtu osob ve skupině je možné pouze jedenkrát a to maximálně 10% z celkového počtu osob ve skupině. V případě snížení počtu osob o více než 10% bude účtován poplatek z ceny za nevyužitá lůžka podle termínu zrušení.

Stornovací podmínky

Stornovací podmínky jsou určovány individuálně a jsou vždy součástí potvrzení rezervace.

 

Obecná ustanovení

Rezervace se vždy řídí stornovacími podmínkami, které jsou součástí potvrzení rezervace.

Mimořádné okolnosti

Ubytovací zařízení si vyhrazuje právo v případě mimořádných okolností (technická závada apod.) přesunout potvrzenou rezervaci do jiného ubytovacího zařízení podobné kvality bez nároku vrácení již uhrazených záloh. Toto ustanovení platí pro individuální i skupinové rezervace.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 27. 03. 2023.