Rezervační, platební a stornovací podmínky hostelu Little Quarter

Rezervace

Rezervace přijímáme pouze v písemné formě pomocí webového formuláře, emailem, faxem nebo poštou. Rezervace musí obsahovat kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, telefon) a dále požadovaný termín a rozsah služeb (počet a typ pokojů, atd.).

Hostel rozlišuje dva základní typy rezervace dle počtu osob:

·         Individuální rezervace – rezervace pro 1 – 14 osob včetně

·         Skupinová rezervace rezervace pro 15 osob a výše

Individuální rezervace

Platba

·         Garantovaná rezervace

Rezervaci je nutno ve většině případů, v závislosti na termínu, garantovat platební kartou nebo zálohou určenou individuálně až do výše 100%. V případě garance platební kartou si hostel vyhrazuje právo na předautorizaci částky ve výši první noci z celkové ceny rezervace. V případě poskytnutí neplatné karty nebo v případě, že objednatel nemá na účtu dostatečnou hotovost, má hostel právo rezervaci zrušit. U online plateb nebo u plateb bez fyzické přítomnosti klienta zasíláme fakturu pouze v elektronické formě.

 

·         Negarantovaná rezervace

V případech, kdy není vyžadována garance, je rezervace držena pouze do předem potvrzeného času příjezdu. Při pozdějším příjezdu rezervace propadá.

Stornovací podmínky

·         Pobyt v termínu 5. leden – 25. prosinec

U garantovaných rezervací v termínu od 5. ledna do 25. prosince je možno rezervaci zrušit nebo snížit počet rezervovaných lůžek bez poplatku do půlnoci 3. dne předcházejícímu příjezdu. Při pozdějším zrušení rezervace nebo při nedojezdu bude stržen poplatek ve výši první noci z celkové ceny rezervace. Při pozdějším snížení počtu lůžek bude stržen poplatek ve výši 100% ceny nevyužitých lůžek..

 

·         Pobyt v termínu 26. prosinec – 4. leden

U garantovaných rezervací v termínu od 26. prosince do 4. ledna je možno rezervaci zrušit nebo snížit počet osob bez poplatku do 31. října roku příjezdu. Při pozdějším zrušení rezervace nebo při nedojezdu bude stržen poplatek ve výši 100% celkové ceny rezervace. Při pozdějším snížení počtu lůžek bude stržen poplatek ve výši 100% ceny nevyužitých lůžek.

 

·         Rezervace bez možnosti vrácení peněz (non-refundable)

Pokud byla garantovaná rezervace uskutečněna v režimu „non-refundable“, tj. bez možnosti vrácení peněz, je v případě změny, zrušení, při nedojezdu nebo pozdním příjezdu stržen poplatek ve výši 100% celkové ceny rezervace. V případě, že objednatel platil předem, nemá nárok na vrácení peněz. Pokud host nepřijede v den začátku pobytu, má hostel právo rezervaci následující den bez náhrady zrušit.

Skupinová rezervace

Platba

Záloha ve výši 70% celkové částky rezervace je splatná 40 dní před příjezdem skupiny. Zbylých 30% celkové částky je splatných při příjezdu do hostelu.

Kauce

U studentských skupin bude v hostelu při příjezdu požadována kauce 550 Kč nebo 20 EUR za osobu pro případné škody. Kauce bude vrácena v den odjezdu po odečtení případných škod.

Snížení počtu osob

Snížení počtu osob ve skupině je možné pouze jedenkrát a to maximálně 10% z celkového počtu osob ve skupině. V případě snížení počtu osob o více než 10% bude účtován poplatek z ceny za nevyužitá lůžka podle termínu zrušení (viz Stornovací podmínky).

Stornovací podmínky

·         Pobyt v termínu 5. leden – 25. prosinec

40 – 21 dní před příjezdem poplatek 30% celkové částky

20 – 14 dní před příjezdem poplatek 50% celkové částky

13 – 4 dny před příjezdem poplatek 85% celkové částky

3 a méně dní před příjezdem poplatek 100% celkové částky

 

·         Pobyt v termínu 26. prosinec – 4. leden

Do 31.10. bez poplatku

Od 1.11. poplatek 100% celkové částky

Pozn.: V případě jakýchkoliv pozdějších změn v rámci storno podmínek si hostel vyhrazuje právo na zrušení rezervace nebo změnu podmínek rezervace.

Obecná ustanovení

Mimořádné okolnosti

Hostel si vyhrazuje právo v případě mimořádných okolností (technická závada apod.) přesunout potvrzenou rezervaci do jiného ubytovacího zařízení podobné kvality bez nároku vrácení již uhrazených záloh. Toto ustanovení platí pro individuální i skupinové rezervace.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. 5. 2021.